Fysioterapi

Jag erbjuder sedvanlig fysioterapi, både undersökning, behandling och hemträningsprogram vid värk- och skadeproblematik. I viss mån även träning efter t.ex. operation. Du kan komma med eller utan läkarremiss. Med remiss får du Kela-ersättning.