Andningscoaching

Andningen är en central del i vår hälsa. Med enkla verktyg kan du förbättra din andning och därigenom även påverka din hälsa i positiv riktning.

Förättrade andningsvanor kan bl.a ge;

- mera energi

- ökad fettförbränning

- lugnare hjärta

- bättre sömn

- minskad ångest / oro

- bättre idrottsprestation

- mindre smärta

- förbättrad astma

I cochingpaket ingår: 2 x personliga träffar, en relaxator, sleeptape och ett 28-dagars träningsprogram.

Om ni vill förbättra andningsvanorna bland era anställda kommer vi gärna ut till ert företag och coachar era anställda mot bättre andningsvanor. Tag kontakt.